Ydelser

Vores ydelser kan mærkes på bundlinjen

Der er mange penge at spare ved at gøre kunder til loyale kunder, der vender tilbage. Man siger, at det i gennemsnit koster 5 gange så meget at få en ny kunde som at holde på en eksisterende kunde.

Derfor: hold godt fast på dine kunder. Det gør du bl.a. ved at have en ren og indbydende butik, der er let at finde rundt i, og hvor professionelt personale yder en ekstraordinær god kundeservice.

Derudover er der penge at tjene ved at øge mersalget, og der er penge at spare ved at minimere svind. Se bare de to regnskaber vi har lavet her (vi har taget udgangspunkt i en butik med 500 kunder om dagen og åbent 350 dage om året):

Mersalg

Undersøgelser viser at 5 ud af 10 kunder vil sige ja tak, hvis de tilbydes et ekstra køb = 250 kunder, der siger ja tak. Hvis de i gennemsnit køber for 10 kr. giver det 2.500 kr. i mersalg om dagen. Om året bliver det = 875.000 kr. uden ekstra omkostninger!

Svind (Supermarkeder)

Hvis 25 kunder om dagen ’glemmer’ en vare i vognen til 30 kr., bliver det 750 kr. pr. dagen. Det vil sige et årligt tab på 262.500 kr.

(Tallene er baseret på 20 års erfaring)

Tjekliste til optimering af kundeservice og minimering af svind

Mystery Shopping Nordic foretager altid et indledende hemmeligt besøg i 3-5 butikker inden første møde. På den måde får vi indsigt i de problemstillinger, vi skal være ekstra opmærksomme på i forbindelse med vores arbejde med netop din butik eller butikstype. I tæt samarbejde med butikken udarbejder og evaluerer vi derefter en tjekliste til brug ved besøg i butikken med udgangspunkt i den specifikke butik og dens behov.

Vi kigger altid på det brede perspektiv og sikrer et ordentligt forarbejde, så tjeklisten tilpasses 100% til butikken, og vi kommer igennem alle relevante punkter. Ved større kæder laver vi en kædeaftale, hvor vi tilpasser vores besøg og tjeklisten til den enkelte butikstype i kæden.

Mystery shoppers i butikken

Tjeklisten er typisk på mellem 10-15 punkter, og indeholder alt fra førstehåndsindtrykket uden for butikken, om butikken har de rigtige plakater, om der er prisfejl, om varerne står de rigtige steder, om kunderne får den rette service, og hvordan ser der ud i frugt- og grøntafdelingen, datovarer – og meget andet.

Vi slutter af med at tjekke, om der gives den rigtige betjening ved kasselinjen. Her vil vi også typisk kigge på, om der er nogle svage punkter, der kan være skyld i eventuel svind. Vi kan eksempelvis foretage et opmærksomhedskøb, som indebærer at ’glemme’ en vare i vognen, og se om ekspedienten opdager den.

Evaluering og rådgivning

Efter vores besøg i butikken fremsender vi seneste den førstkommende hverdag kl. 12 en rapport med de kritiske punkter, vi har opdaget i butikken. Efter et aftalt tidsrum på nogle uger, kommer vi tilbage og tjekker op igen. Afslutningsvis aflægger vi en samlet rapport for vores besøg, og afdækker de punkter, der skal rettes op på.

Ved at sætte fokus på svage punkter i butikken kan I målrette jeres interne undervisning, så I sikrer forbedringer i kundeservicen, øger mersalg, minimere svind – og ikke mindst at jeres butik er indbydende, så kunderne vender tilbage. Det kan ses på bundlinjen!

Som kunde hos Mystery Shopping Nordic får du løbende rådgivning, hjælp til udvikling af besøgspunkterne og en ekstra rapport om vores medarbejderes oplevelser under besøgene – gratis!

Vores kunder

Vi arbejder indenfor mange forskellige brancher. Fælles for dem er, at de alle har med kundekontakt at gøre. Vi sikrer altid, at den mystery shopper, vi sender ud, passer til kunden, og ikke skiller sig ud fra de andre kunder. Her er nogle af de brancher, vi arbejder inden for, men kontakt os endelig for at høre nærmere.

Fødevarer og supermarkeder

Specialbutikker

Hoteller og restauranter

Andre brancher

Alle
vores kunder
får
følgende

N

Besøg i alle eller et repræsentativt udvalg af kundens butikker.

N

Indholdet tilpasses efter hver enkelt branche.

N

Mulighed for at ændre punkterne i tjeklisten løbende.

N

Opfølgende rapport for hvert besøg fremsendes senest næste hverdag kl. 12 eller umiddelbart efter besøget.

N

Løbende status og opfølgende møder.

N

Afsluttende evalueringsmøde – hvor en større rapport præsenteres med en evaluering af butikkerne.