Kundeservice

Kundeservice handler om sund fornuft

Hvor god er jeres kundeservice? Kan I blive bedre? Selvfølgelig kan I det! Hvor skal I sætte ind? Hvordan opleves jeres butik af kunderne? Mystery shopping giver jer svaret meget præcist og målbart.

Lad Mystery Shopping Nordics professionelle kunder, mystery shoppers, give dig unik indsigt i, hvordan din forretning klarer sig i konkurrencen om kunder. Det giver dig en mulighed for at målrette din indsats i forhold til fremtoning, kundeservice, mersalg og svind. Mystery shoppers fungerer som ’normale’ kunder, der besøger din butik.

Vi kigger på helhedsindtrykket og beskriver kunderejsen fra parkeringspladsen/Sofaen og hele vejen igennem butikken, til vi står foran udgangen med vores varer i hånden.

Vi tager alle aspekter med og afdækker alt, hvad der kan og skal gøres bedre for at tiltrække kunderne, så de kommer igen, for at optimere salget. Vi har den professionelle tilgang til indkøb og ved, hvad kunderne fokuserer på, og hvad der skaber loyale kunder. Hele kunderejsen går hånd i hånd med “Sund fornuft”, og lykkedes rejsen, så kommer kunden igen.